Daily Archive: กันยายน 20, 2019

ก.ย.
20

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Asst.Chantana

Share

ก.ย.
20

ต่อยอดงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษามาจัดแสดง รวมไปถึงระบบต้นแบบที่ทางมหาวทิยาลัยได้วิจัย คิดค้น และสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562″ เมื่อวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เจ้าของลิขสิทธิ์ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Website ► http://www.nsm.or.th/ Share

ก.ย.
20

ประกาศการสอบระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

graduateAppchemistry

Share