«

»

ก.ค.
05

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )

FILE466“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development ) 

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรีได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2010 (KIWIE 2010) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นการจัดแสดงและประกวดผลงานของนักวิจัยสตรี มีผลงานเข้าประกวด 109 หน่วยงาน จาก 31 ประเทศ ผลปรากฏว่า นักวิจัยสตรีจากมทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลรวม 8 รางวัล ดังนี้รางวัล KIWIE ได้แก่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และน.ส.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตรฯ จากผลงาน”ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงแนวตั้งสำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ” รางวัล KOTRA ได้แก่นางวีราภรณ์ ผิวสอาด คณะวิศวะฯ ผลงาน “ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

รศ.ดร.นำยุทธกล่าวว่า ส่วนรางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัลได้แก่ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ และน.ส.ธัญญนันท์วรเศรษฐพงษ์ คณะวิศวะฯ ผลงาน “แผ่นกระเบื้องยางปูสนามภายนอกอาคารทำจากวัสดุยางธรรมชาติคอมโพสิต”นางวีราภรณ์ ผิวสอาด ผลงาน “ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.อรวัลภ์อุปถัมภานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ ผลงาน “การผลิตขนมจีนแป้งหมักโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด” และรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นางรุ่งนภา ผลพฤกษา คณะศิลปกรรมฯ ผลงาน “การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงินลาย 12 นักษัตร จ.นครศรีธรรมราช” น.ส.กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม ผศ.สาคร ชลสาคร นางอุไรวรรณคำสิงหา และผศ.สุรเดช ชูพินิจรอบคอบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ ผลงาน “การพัฒนาแปรรูปสิ่งทอจากเปลือกโสน”ผศ.มาริน สาลี คณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ ผลงาน “การพัฒนาแปรรูปอาหารจากโสน”

“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, President, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) reavealed that “regarding to RMUTT had proposed its works to join the work contest at Korea International Women’s Invention Exposition 2010 (KIWIE 2010) in Seoul, Korea. This event had been organized to display and contest the research works discovered by ladies. Hereby, there were many lady competitors coming from more than 109 offices and departments and 31 countries. As the result, it was found that works from RMUTT officers won 8 awards. The first award is a KIWIE Award received by Asst. Prof. Dr. Sirikhae Pongswat and Ms. Suthawan Suwan from Faculty of Sicence and Technology, their work is “Column Photobioreactor to Algal Cultivation for Biofuel Production”. The second award is a KOTRA  Award, received by Ms. Veeraporn Piwsa-ard from Faculty of Engineering, her works is “Electronic Parts Made from Environmental Friendly Plastics”.

Assoc. Prof. Dr. Numyoot continually mentioned that another three silver medals were received by firstly  Asst. Prof. Dr. Warunee Ariyawiriyanan and Ms. Thanyanan Woraseatapong from Faculty of Engineering, their work is “Floor Tile Rubber Made from Natural Rubber Green Composite for Outdoor Floor Covering”. Secondly it was received by Ms. Veeraporn Piwsa-ard, her work is “Electronic Parts Made from Environmental Friendly Plastics”. Finally, it was receieved by Dr. Orawan Oupathampanont from Fuculty of Home Economics and Technology, her work is Laetobacillus Planturum P1 by Hygienic Fermented Thai Rice Noodle” Morover, from the result, staffs from RMUTT also received  Bronze Medals which are firstly, Ms. Rungnapa Ponpeksa from Fuculty of Fine and Applied Art and her work is Design of Niello-Work Products Decorated With Twelve Signs of Zodiac from Nakornsrithammarach province. Secondly, it was received by Ms. Kitiyapan Polam, Sakorn Chonsakorn, Ms. Uraiwan Kamsing and Asst. Prof. Suradach Chupinijrobkob from Faculty of Home Economic and Technology and their work is “Development of Transformation Textile Products from Sesbania Bark”. Finally, it was received by Asst. Prof. Marin Salee from Faculty of Home Economics and Technology, her work is “Development of Transformation Food Products from Sesbania”

Assoc. Prof. Dr. Numyoot added that these awards help repuate the university internationally. It is accounted as the university success and these works can also help develop for comercail purposes and gain finance to develop further.
C-100603012083B-1007010200351-713x1024

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.