«

»

พ.ย.
05

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้
(Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่   ดร.อมร ไชยสัตย์   นายปรีชา มันสลาย

บทนำ

วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ มีความจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย วิตามินซีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของหลอดเลือด เอ็น กระดูก และฟัน
เป็นสารด้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ทำให้เซลล์อยู่ในสภาวะปกติ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุจากอาหารได้ดียิ่งขึ้น และเสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ เนื่องจากวิตามินซีมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เป็นต้นซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินซีขึ้นเองได้ แต่จะได้รับวิตามินซีจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น แหล่งอาหารที่มีวิตามินซีสูง ได้แก่ พืช ผักและผลไม้ เช่นส้ม ฝรั่ง มะละกอ มะนาว พริกหยวก ผักกาด มะเขือเทศ และหน่อไม้ฝรั่ง

ดังนั้นในปัจจุบันทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของวิตามินซี  ผลิตออกมาจำหน่ายในรูปของน้ำผลไม้บรรจุในกล่องหรือขวดพร้อมบริโภค ได้แก่ น้ำผลไม้กระป๋อง ที่ผลิตจากส้ม สับปะรด หรือฝรั่ง ในประเทศไทยธุรกิจผลิตน้ำผลไม้มีแนวโน้มขยายตัวค่อนข้างสูง เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลาย  ทั้งผลิตเพื่อขายในประเทศและเพื่อส่งออกขายนอกประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และยุโรปทำให้มูลค่าทางการตลาดในน้ำผลไม้สูงถึง6,000ล้านบาทต่อปี โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นน้ำผลไม้ 100% มูลค่า 2,500 ล้านบาท น้ำผลไม้ผสมต่ำกว่า 40% มูลค่า 500 ล้านบาท และน้ำผลไม้ต่ำกว่า 25% มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นน้ำส้ม ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้พร้อมดื่ม จึงมีความจำเป็นและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทางสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ทำการตรวจสอบปริมาณวิตามิน ซี   จากการตรวจสอบวิตามินซี พบว่า น้ำส้ม 100%  ที่ระบุตามข้างกล่องมีปริมาณวิตามินซีไม่ถึง 10 มิลลิกรัม ส่วนน้ำส้ม 30-40% มีบางตราสินค้าที่มีส่วนผสมวิตามินซี และบางยี่ห้อไม่พบเลย เช่นเดียวกับน้ำรสส้ม ส่วนน้ำส้มผสม 25% ไม่พบวิตามินซีเลย จากผลตรวจสอบนี้ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ข้อมูลไม่ตรงกับฉลากที่ทางผู้ผลิตระบุ โดยจะพบว่ามีวิตามินซีอยู่ปริมาณน้ำมากหรือแทบจะไม่มีเลย

เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ำผลไม้พร้อมดื่มหลังกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ วิธีทั่วไปที่ใช้ในปัจจุบันคือ การไทเทรต แต่พบว่าวิธีดังกล่าวยังมีข้อด้อย เช่น ต้องอาศัยผู้ทำการวิเคราะห์ที่มีความชำนาญสูง ใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีความเป็นพิษ ไม่สามารถวิเคราะห์ในภาคสนามได้  ต้องส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเท่านั้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซี ให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ได้ในภาคสนาม มีราคาถูกและใช้งานง่ายสามารถตรวจวัดได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)
367.3 KiB
12608 Downloads
รายละเอียด...

Print Friendly, PDF & Email