«

»

พ.ย.
10

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

จันทิมา ฑีฆะ

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของแหล่งพลังงานโลก
และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้พลังงาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทั้งปริมาณน้ำมันดิบมีแนวโน้มว่า
จะหมดลงในอนาคต นักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าหากไม่มีการสำรวจพลังงานเพิ่มเติม
แหล่งพลังงานฟอสซิลของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจหมดลงได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า
2014

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี
246.8 KiB
3323 Downloads
รายละเอียด...

Print Friendly, PDF & Email