«

»

ต.ค.
18

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

nattawanคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Print Friendly, PDF & Email