«

»

พ.ย.
18

รายการ Seven Innovation ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

รายการ Seven Innovation สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานวิจัย เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Print Friendly, PDF & Email