«

»

ธ.ค.
15

พระบรมราโชวาท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

พระบรมราโชวาท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

20141215-01_graduation-651x1024

พระบรมราโชวาท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (381.6 KiB, 168 downloads)

Print Friendly, PDF & Email