«

»

ม.ค.
25

รายการ INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

1454591_10205786074558261_4462666901186839454_nรายการ INNOVATIVE VARIETY ทางช่อง Smart SME  เข้าสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ (COMTECH Wi-Fi)” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25652

Print Friendly, PDF & Email