«

»

ก.พ.
03

ข่าวจากเว็บไซต์ : สุดเจ๋ง !! นักศึกษา มทร. ธัญบุรี สร้างเครื่องกระจายสัญญาณ WiFi หยอดเหรียญ !

zzz2(11)นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นางสาวกันยารัตน์ สีชวนค้า นางสาวขวัญฤทัย อำนวยศิลป์ นายภมร บุญพันธ์ นายแมคเครน สุขใจ และนายสิทธิชัย หยองใหญ่ ประดิษฐ์เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ
สำหรับใครที่สนใจเครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว โทร.080-5791872
ที่มา : http://www.smartsme.tv/breaking_detail.php?id=11253

 

Print Friendly, PDF & Email