«

»

ก.พ.
03

คอลัมน์ นิวเจนพลัส: เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ

rmutt_news-0012คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเพื่อการประกอบอาชีพ การสนทนาติดต่อสื่อสาร หรือการสั่งซื้อของและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อการดังกล่าว และประกอบกับเทคนิควิธีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN : WLAN ที่ทันสมัยและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องเดินสายวางระบบเครือข่ายให้ยุ่งยากซับซ้อน

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีประกอบด้วย นางสาวกันยารัตน์ สีชวนค้า นางสาวขวัญ ฤทัย อำนวยศิลป์ นายภมร บุญพันธ์ นายแมคเครน สุขใจ และนายสิทธิชัย หยองใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ประดิษฐ์ “เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ” โดยใช้การวางอุปกรณ์AccessPointเพื่อกระจายสัญญาณสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เพียงแต่อยู่ในบริเวณที่ได้รับสัญญาณ

ผศ. ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เล่าว่าการใช้งานเครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญ ผู้ใช้ต้องหยอดเหรียญเข้าไปในเครื่อง ตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้สัญญาณ Wi-Fi เครื่องจะพิมพ์ใบแจ้ง User name และ Pass word ให้กับผู้ใช้ กรอกเพื่อเข้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วระบบจะทำการจับเวลาในการเข้าใช้งานตามจำนวนเงินที่หยอด เมื่อครบเวลา ระบบจะทำการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตทันทีโดยตู้ดังกล่าวเหมาะสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ด้านธุรกิจการสื่อสารหรือตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีรถขนส่ง สถานีรถไฟหรือรถไฟฟ้า โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ (อำเภอ ที่ดินและศาล) สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาต่อยอดกับนักศึกษา โดยพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มผู้ใช้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา พิการทางการได้ยินเช่น การจัดทำอักษรเบรลล์หรือคำบรรยายสำหรับคำสั่งต่างๆ ในการใช้งาน หรือมีเสียงประกอบ เป็นต้น เพิ่มระยะของการปล่อยสัญญาณWi-Fiให้มีความไกลและแรงมากขึ้น เพิ่มเครื่องรับเงินแบบธนบัตร เพิ่มเครื่องทอนเงิน ให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเวลาการใช้งานใกล้จะหมดตามจำนวนเงินที่หยอด มีกล้องวงจรปิดติดที่เครื่องเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่อาจเกิดปัญหาหรือต้องการใช้อ้างอิงในทางกฎหมาย มีระบบสัญญาณกันขโมย ติดที่เครื่อง

ผู้สนใจเครื่องกระจายสัญญาณ WiFi แบบหยอดเหรียญ ชมผลงานดังกล่าวได้ภายในงาน”40ปีราชมงคลธัญบุรีนวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”ตั้งแต่วันนี้-20 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 08-0579-1872rmutt_news-0012

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/42249

Print Friendly, PDF & Email