«

»

ก.พ.
03

ครบรอบ40ปีราชมงคลธัญบุรี โชว์นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต

Binder1_Page_061มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดบ้านครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 40 ปี มรท.ธัญบุรี จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง พร้อมเปิดบ้านโชว์ศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ครบรอบ 40 ปี มทร.ธัญบุรี จัดงาน “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1.Hands On การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 2.Research & Innovation การพัฒนางานวิจัย และ นวัตกรรม 3.Internationalization การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และ 4.Modern Management การบริหารจัดการสมัยใหม่

นำนวัตกรรม 18 ชิ้นงานที่โดดเด่น ที่ได้รับการพัฒนาในด้านเชิงพาณิชย์ มาจัดแสดง เช่น ตู้ร่วมไฟอัจฉริยะ สารเสริมรถชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” ระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ การอบรมวิชาชีพฟรีตลอดงาน เช่น อบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสร้างงาน สร้างรายได้ อบรมการประหยัดพลังงานและระบบผลิตพลังงานด้วยโซลาร์เซลล์ เปิดบ้าน โอเพ่นเฮ้าส์ แสดงนวัตกรรมผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทั้ง 10 คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพานพุ่มยักษ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “คหกรรมศาสตร์รังสรรค์ อภิวันท์ เจ้าฟ้าสิรินธร” นิทรรศการห้องปฏิบัติการเกษตรร่วมกับภาคเอกชน การเปิดติวนักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีการประยุกต์วัฒนธรรมอาเซียนเข้ามาร่วมในการจัดแสดง การแสดงของนักศึกษาต่างชาติ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา

“โบ๊ท” คมกริช แปลงถิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า ผลงาน “Yapox ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรพอกดูดพิษ” ผลงานของ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ 1 ใน 18 ผลงานที่ได้นำมาโชว์ภายในงาน มีตัวยาหลักคือ ไพล มะขาม ส้มป่อย ย่านาง เท้ายายม่อม ชิงชี่ คมทา มะเดื่อชุมพร และสมุนไพรอื่นๆ อีกรวมทั้งหมด 25 ชนิด ล่าสุดที่ได้รับรางวัลจากงานคว้าเหรียญทองในงานนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF 2014) ในงาน Korea Invention Promotion Association จัดขึ้นที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ผลงานหุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผลงานของ “ก็อต” กฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันได้นำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป สองหนุ่มปริญาโทจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ “โบ้” สิทธิชัย บุญรักษ์ และ “อั๋น” ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ ทีมงานในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริงผ่านระบบโทรมาตร” ที่คว้า 3 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง และรางวัล Special Prize ประเภท The Best Foreign Invention จาก Association Of Polish Inventors And Rationalizers และ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Academy (KIA) ในงาน International Warsaw Invention Show (IWIS) 2014Binder1_Page_061

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/41984

Print Friendly, PDF & Email