«

»

ก.พ.
04

หุ่นฝึกเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา

1658542_890969090925660_6114714912266272565_oThai massage Interactive Teaching model for Visually Impaired หรือหุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผลงานของ “ก็อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ “เดี่ยว” นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทย คว้าเหรียญทองในงานนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF 2014) ในงาน Korea Invention Promotion Association จัดขึ้น กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยมี ผลงานกว่า 723 ผลงาน จาก 34 ประเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้

สมาชิกทั้งสอง เล่าว่า เนื่องจากการนวดแผนไทยเป็นที่นิยม และถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดโรค เพื่อสนับให้ผู้พิการทางสายตาได้มีอาชีพนวด เป็นการให้โอกาสผู้พิการทางสายตาได้มีการฝึกฝนการนวดแผนไทย เป็นเครื่องเรียนรู้แทนครู โดยผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การนวดแผนไทยอีกทางหนึ่ง สำหรับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการทำงานของ “หุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการทางสายตา” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า ระบบจัดการความรู้พัฒนาอาชีพนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา ตัวโปรแกรมมีเสียงจาก Text-to-speech เพื่ออ่านเนื้อหาให้คนตาบอดสามารถเรียนรู้ จดจำ และสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนแรกนี้ ประกอบด้วย 1.ความรู้เกี่ยวกับสรีระและอวัยวะ 2.ความรู้การนวดแผนไทยส่งเสริมสุขภาพ 3.ความรู้การนวดแผนไทยบำบัดโรค และ 4.แบบทดสอบ

ส่วนที่ 2 คือ หุ่นฝึกการเรียนนวดแผนไทยอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งภายในหุ่นจำลองทำการฝัง Microcontroller Board และมีการต่อสวิตช์เชื่อมภายในตัวหุ่น มีไฟกะพริบตามเส้นในการสอนเรื่องเส้นประธานทั้งสิบสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งหุ่นจำลองจะบอกชื่อจุดต่างๆ เมื่อผู้พิการทางสายตาทำการกดสวิตช์ที่ตัวหุ่น โดยไมโครชิพจะประมวลผลจากสวิตช์ที่ทำการกด จะรับสัญญาณออกเสียงผ่านลำโพง โดยนำไปทดลองกับมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปภัมภ์ฯ ซึ่งกำลังแจกจ่ายให้กับ 8 ศูนย์สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป ขณะนี้กำลังจัดทำส่วนการสอนนวดแผนไทยส่งเสริมสุขภาพ และได้รับการจดสิทธิบัตรและจดลิขสิทธิ์ในส่วนโปรแกรมแล้ว การดำเนินการทั้งหมดของผู้ประดิษฐ์ผลงานนี้ เป็นไปภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไร แต่เป็นการทำเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในที่นี้คือผู้พิการทางสายตาอันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ของมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความเป็นต้นแบบ จัดทำขึ้นเป็นชิ้นแรกของไทยและโลก เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับการนวดแผนไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ประกอบอาชีพ1658542_890969090925660_6114714912266272565_o

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/42599

Print Friendly, PDF & Email