«

»

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

20150225chemผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์มาเป็นไส้กรอกและหมูยอ โดยมี ผศ ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ มาให้ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต มาผลิตเป็นเนื้อสัตว์ที่เก็บไว้ได้นาน 14 วัน โดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย เป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26349

Print Friendly, PDF & Email