«

»

มี.ค.
05

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำรายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ รายการ Good morning Thailand สถานีโทรทัศน์ Mono 29

83213รายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ รายการ Good morning Thailand สถานีโทรทัศน์ Mono 29 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ WiFi แบบหยอดเหรียญ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26385

Print Friendly, PDF & Email