«

»

ก.ค.
27

โครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150724Risk_15ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29470

Print Friendly, PDF & Email