«

»

ก.ย.
05

คัดเลือกนักศึกษารับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

20150904sci_06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากภาควิชา/และสาขาวิชา เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางสาวรุ่งทิวา  อินต๊ะตัน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องST1-307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30941

Print Friendly, PDF & Email