«

»

ม.ค.
21

พิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้า OTOP Showcase

20160120OTOP_05รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้า OTOP Showcase โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและเข้าชมร้านต้นแบบ การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า ที่ร่วมมือกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการพัฒนาชุมชน และ มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบฯ ณ อาคารสามมัคคีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

ภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33070

Print Friendly, PDF & Email