«

»

มี.ค.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (98.4 KiB, 116 downloads)

Print Friendly, PDF & Email