«

»

มี.ค.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan

20160303Chem_13คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan สำหรับการขยายความร่วมมือ ทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ นอกจากนี้กำลังพิจารณาเพื่อทำหลักสูตรระดับบัณฑิตร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34136

Print Friendly, PDF & Email