«

»

มี.ค.
24

รัฐบาลตุรกีประกาศให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2015 – 2016

turkiรัฐบาลตุรกีประกาศเสนอทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศตุรกี โดยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง (ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.-31 มี.ค. 2559 สนใจสมัครได้ทาง www.turkiyeburslari.gov.tr และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้น รายละเอียดดังแนบ

Print Friendly, PDF & Email