«

»

ส.ค.
25

กำหนดการวันฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการวันฝึกซ้อม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
วันฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 255957.9 KiB294
วันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 และวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 255998.4 KiB100

*** ในวันซ้อมย่อยให้ว่าที่มหาบัณฑิตและว่าที่บัณฑิต
เตรียมรูปถ่าย ขนาด1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อทำการติดบัตรซ้อม ***

congrat2016

Graduation27-08-2559Graduation03-08-2559

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.graduation.rmutt.ac.th/

// ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2496

// คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร
https://www.rmutt.ac.th/content/40359

// การเดินทาง
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2563

// ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญาบัตร ปีการศึกษา 2557
http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/2581

Print Friendly, PDF & Email