«

»

ส.ค.
26

สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

20160825students_07ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ทุนบริดจสโตน และทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาและสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40463

Print Friendly, PDF & Email