«

»

มี.ค.
13

การฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

20170311ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46403

Print Friendly, PDF & Email