«

»

เม.ย.
20

โครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ” สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

20170419chem_44ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ” ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ประธานกรรมการบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายเรื่อง แนวทางในการสร้างธุรกิจทางด้านเคมีและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ และอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การสัมภาษณ์งาน ทักษะการสื่อสาร และวัฒนธรรมในองค์กร” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารสถาบันวิชัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48201

Print Friendly, PDF & Email