«

»

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2-2017ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6011190.3 KiB134
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA5911190.9 KiB107
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5811190.2 KiB97
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5711190.4 KiB105

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011190.5 KiB157
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6011290.6 KiB151
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911190.0 KiB215
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5911290.2 KiB124
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811190.6 KiB128
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5811290.6 KiB156
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711190.2 KiB90
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5711291.3 KiB84

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยา

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011190.4 KiB186
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6011290.5 KiB143
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911191.2 KiB108
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5911293.6 KiB116
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811189.9 KiB130
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5811290.0 KiB120
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711193.0 KiB107
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5711290.8 KiB111

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 PH6011190.7 KiB84
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 PH5911191.3 KiB92
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 PH5811190.5 KiB83
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 PH5711190.2 KiB97

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 1 ST6011191.2 KiB175
2. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911190.7 KiB97
3. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5911293.9 KiB93
4. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5811190.8 KiB106
5. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ST5811290.8 KiB111
6. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711190.6 KiB118
8. สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5711289.7 KiB114

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60111120.2 KiB169
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS60112120.0 KiB273
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59111120.0 KiB186
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS59112205.3 KiB320
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811190.1 KiB82
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5811290.0 KiB89
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711190.1 KiB92
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5711290.7 KiB88

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812189.6 KiB173
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5812190.2 KiB71

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011189.5 KiB219
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6011289.5 KiB71
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911189.8 KiB82
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5911289.7 KiB64
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811190.2 KiB73
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5811291.2 KiB77
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711189.8 KiB80
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5711287.4 KiB68

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT6012189.4 KiB108
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912189.8 KiB72
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812190.2 KiB62
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5712192.4 KiB65

ลงทะเบียน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.