«

»

พ.ย.
01

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20171101meeting_14ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55955

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.