«

»

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6111191.1 KiB102
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6011191.0 KiB78
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5911194.6 KiB88
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5811189.9 KiB79

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111191.8 KiB72
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH61112108.7 KiB72
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60111108.5 KiB69
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112108.4 KiB65
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5911191.6 KiB75
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5911291.0 KiB82
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5811199.4 KiB63
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5811290.6 KiB78

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111192.0 KiB75
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111292.1 KiB70
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011191.1 KiB59
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011291.3 KiB71
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5911191.2 KiB72
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5911291.8 KiB66
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5811197.0 KiB69
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5811296.3 KiB65

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6111190.9 KiB74
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6011190.8 KiB74
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH5911197.8 KiB65
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH5811196.1 KiB64

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6111191.0 KiB78
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6011192.3 KiB73
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST5911192.2 KiB70
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112166.8 KiB59
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST5811196.1 KiB66
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST5811295.1 KiB73

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111191.0 KiB85
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111291.0 KiB81
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6111391.0 KiB65
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6011190.5 KiB71
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6011290.5 KiB80
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5911190.3 KiB60
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5911290.8 KiB56
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5811197.8 KiB52
9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5811290.0 KiB51

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS5812185.9 KiB61

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6111191.1 KiB110
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6111290.3 KiB122
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111108.5 KiB76
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112108.5 KiB57
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111108.1 KiB61
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5911291.0 KiB52
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111106.9 KiB78
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5811290.2 KiB52

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1 IT60121108.3 KiB61
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5912190.2 KiB50
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5812188.1 KiB61
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.