«

»

ธ.ค.
11

การประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย นำนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพยุงศักดิ์ พรบรรดิษฐ์ นายนนทกร ภักดีไทย และนายศุภฤทธิ์ สหรัตนไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง จากผลงานเรื่อง “Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired” ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และรางวัล Special Award จาก Mr.Tsung-Tai Chen, President of Taiwan Invention Association จากผลงานเรื่อง “Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors” จากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 700 ทีมจากทั่วโลก

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.