«

»

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

regis3-61ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 1-7 เมษายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA59111116.9 KiB28
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA60111116.8 KiB35

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59111116.8 KiB30
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59112116.9 KiB32
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58112116.8 KiB34
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61012116.8 KiB39

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59112116.9 KiB26
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58112116.9 KiB26
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59111116.9 KiB29
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60112100.0 KiB31
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111299.8 KiB32
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6011199.8 KiB39
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111199.8 KiB50

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH59111116.9 KiB33
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH58111117.8 KiB42

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6111299.8 KiB30
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112116.9 KiB32
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58111117.2 KiB32
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58112117.2 KiB33
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST60111116.8 KiB34

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59112116.9 KiB28
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59111116.9 KiB36

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59112116.9 KiB28
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT59121113.6 KiB35
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT58121111.3 KiB38
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111116.9 KiB48
ใบลงทะเบียนเปล่า นศ.ปกติตกค้าง
83.4 KiB
29 Downloads
รายละเอียด...
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.