«

»

ก.ค.
26

โครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand

20180726STEM_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ นำทีมตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -30 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณืที่ดีในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา และนักศึกษาต่างประเทศ มีการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมการอบรม (Leadership roundtable) การเสริมทักษะ 21st Century skills ในด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82072

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.