«

»

ก.ค.
11

โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9

20180711Bio_02สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นการอบรมในภาคทฤษฎี ณ ห้อง ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำวิจัยต่อไป

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82178

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.