«

»

ก.ค.
27

โครงการจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร

20180727Fablabวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมของโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร พร้อมทีมงาน วิทยากร จาก Rmutt Stem Lab and Maker Space ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งาน FabLab ในการสร้างชิ้นงาน RobotWar ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา นายกวิทยากร จำนวน 50 คน ด้วยระบบสมองกลฝังตัว Kidbright ผลการฝึกอบรมเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และวิศวกร FabLab ประจำโรงเรียนอย่างดียิ่ง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82298

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.