«

»

มี.ค.
29

นำเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาโครงงานด้านเคมี 2

20180329Chem_09ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดสอบนำเสนอโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาโครงงานด้านเคมี 2 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง ST1 307 และ ST1 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82690

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.