«

»

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

20180220Bio-1นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีพี่ๆ ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นำเยี่ยมชม และให้ความรู้ ซึ่งเยี่ยมชมทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ (ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล) ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล ( ดร.วีรวัตน์ รังกุพันธุ์) และห้องปกิบัติการวิจัยจีโนม (ดร.สุธาสินี สมยง) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.- 16.00 น .

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84254

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.