«

»

ก.พ.
18

กิจกรรม STEM+ Leadership Program ส่วนหนึ่งของโครงการ Global Inclusive Leadership: STEM+ Leadership Program

20180218stemผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม STEM+ Leadership Program ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Inclusive Leadership: STEM+ Leadership Program เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติจาก Dr.Violet Lo จากสถาบัน Inclusive Business Lab & Foundation เป็นวิทยากรในกิจกรรม โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84406

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.