«

»

ส.ค.
27

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษาเครือข่าย 15 แห่ง พร้อมชมโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักเรียนและนักศึกษา โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/87886

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.