«

»

ก.ย.
01

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 66 คน ได้เข้ามาพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ ได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
– โดยนักเรียนจะได้เข้าฐานปฏิบัติการฟิสิกส์ และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางฟิสิกส์ และฐานปฏิบัติการเคมี และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางเคมี
– ในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรมแนะแนวและดูดาวจากสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89291
ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2NJqIxf

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.