«

»

ก.ย.
01

โครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ (วันที่ 1 กันยายน 2562)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติร่วมต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี และเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรในโครงการค่ายจุดประกายนักวิทย์ ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน 2562 นักเรียนได้เข้าฐานปฏิบัติการชีววิทยา และศึกษาเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์ นายวชิรพันธุ์ กันป้อง และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการ STEM โดยมีวิทยากรได้แก่ดร.เดี่ยว อภัยราช และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/89294
ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/2NJqIxf

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.