«

»

ก.ย.
11

New Food Warriors Application

New Food Warriors Application เป็นแอพพลิเคชั่นภายใต้โครงการ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารWarriorApp

 

ฟังก์ชันการทำงานเป็น Mobile Application ที่ใช้ในการประเมิน ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอาหาร สามารถค้นหา ผู้ประกอบการรายอื่นและผู้ผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตได้ สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการ และมีบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

AbuotWarriorApp

 

WarriorApp6WarriorApp5

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*