«

»

ก.ย.
28

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย

2019-09-28-UniSZA_84มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU และ MOA กับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย โดยมีอธิการบดีจากทั้งสองสถาบันร่วมลงนาม และผู้บริหารจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91534

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.