«

»

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-02-scholarship_40มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 ห้องประชุมคณบดี ห้อง ST 1-101 และห้อง Discussion Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91596

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.