«

»

ต.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

2019-10-08MOUผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ในการลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินการวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบ Guidewire ที่ใช้งานทางการแพทย์ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน Nano-Bio Technology คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ทีมนักวิจัยในโครงการเข้าร่วมในการลงนาม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91926

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.