«

»

ต.ค.
16

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม)

2019-10-16sar_33ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้เชิญหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92014

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*