«

»

ต.ค.
18

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

 

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงาน Fab Lab คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ดำ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*