«

»

ต.ค.
18

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

 

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงาน Fab Lab คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ดำ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.