«

»

ต.ค.
22

เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

Quota-Oct2019คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

เปิดสมัครผ่าน https://apply.rmutt.ac.th

ตั้งแต่ 24 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11394
หรือโทร 02-5493613,02-5493614,02-5493615 (วันและเวลาราชการ)

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*