«

»

ต.ค.
22

เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

Quota-Oct2019คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

เปิดสมัครผ่าน https://apply.rmutt.ac.th

ตั้งแต่ 24 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11394
หรือโทร 02-5493613,02-5493614,02-5493615 (วันและเวลาราชการ)

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.