«

»

ต.ค.
31

อบรมหลักสูตรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191031sci_13ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข บุคลากรชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นวิทยากร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92603

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.