«

»

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Regis2-2562ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA62111132.7 KiB56
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA61111133.4 KiB39
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA60111133.9 KiB28
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA59111130.7 KiB37

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62111136.0 KiB36
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62112196.9 KiB41
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61111135.3 KiB48
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61112135.3 KiB49
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60111135.7 KiB27
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60112135.7 KiB36
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59111134.6 KiB36
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59112134.6 KiB36

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62111133.8 KiB35
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62112136.3 KiB25
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61111135.2 KiB36
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61112133.2 KiB31
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60111133.7 KiB27
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60112132.1 KiB24
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59111132.9 KiB29
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59112133.0 KiB43

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH62111132.7 KiB29
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH61111134.1 KiB35
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH60111132.8 KiB40
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH59111134.8 KiB32

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST62111132.3 KiB43
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST61111135.4 KiB33
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST60111133.3 KiB36
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59111135.5 KiB34
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59112133.2 KiB40

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
01. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62111117.5 KiB38
02. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62112117.5 KiB33
03. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62113117.7 KiB21
04. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61111106.9 KiB64
05. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61112117.1 KiB35
06. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61113106.8 KiB30
07. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60111117.7 KiB24
08. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60112117.6 KiB26
09. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59111116.7 KiB33
10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59112116.5 KiB20

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
01. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62111132.8 KiB50
02. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62112133.0 KiB43
03. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT62113133.3 KiB40
04. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61111133.1 KiB40
05. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61112132.9 KiB26
06. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61113132.9 KiB32
07. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60111133.9 KiB31
08. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60112134.1 KiB34
09. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59111133.1 KiB30
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59112133.1 KiB27

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT60121131.5 KiB24
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT59121129.2 KiB15

ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.