«

»

ธ.ค.
03

สาขาวิชาชีววิทยาอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191203bio_02ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังอบรมการใช้งานเครื่อง spray dry ณ ที่โรงงานต้นแบบ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย มีวิทยากร จาก บริษัท EURO BEST TECHNOLOGY CO.,LTD. (best of food machine)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94249

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*