«

»

ธ.ค.
16

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1

TDYT1นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 คน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและรับมอบสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โดยนักศึกษาทั้ง 9 คนที่ทำงานภายใต้โครงการ TDYT นั้น จะทำงานในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) โดย นำโจทย์จริงจากสถานประกอบการมาปฏิบัติระหว่างเรียน เสมือนได้ทำงานและแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง ได้ประสบการณ์จากการทำงานจริงระหว่างเรียน รูปแบบการทำงานเป็นแบบ Project-based learning โดยจะทำงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94598

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.