«

»

ม.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม

20200115innovationผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ดร.นรพร กลั่นประชา และอาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ Lobby C ชั้น 1 อาคาร INC2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96517

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.